Polityka plików cookies i prywatności

Czym są pliki „cookies”?

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) służą do przechowywania danych informatycznych, najczęściej w formie plików tekstowych, w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Rodzaje używanych plików „cookies”

 

Sesyjne pliki cookies
Służą do zapamiętania wyborów dokonanych przez użytkownika oraz m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

 

Pliki cookies służące do analiz
Pliki cookies pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny.

 

Wykorzystywanie plików „cookies”

 

Pliki cookies używane są w celu zapisywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Używane są również do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają poznać, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Umożliwia to poprawianie ich struktury i zawartości. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

 

Usuwanie plików „cookies”

 

Sposób blokowania lub kasowania plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych odnośników:

 

 

Polityka  prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej: https://edwardowka-bieszczady.pl.

 

§1. Definicje

a. Administrator – PHU „CENTECH” Edward Masłowski , ul. Kasztanowa 32 , 16-300 Augustów

b. Strona internetowa dostępna pod adresem: https://edwardowka-bieszczady.pl

c. Użytkownik – osoba fizyczna, która podaje swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym Administratora zawiera umowę lub kontaktuje się z Administratorem w celu zawarcia umowy  lub pozyskania informacji oferowanych przez Administratora oferowanych usług, w tym poprzez korzystanie z Formularza kontaktowego

 

§2. Ochrona danych osobowych

1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia  [RODO] w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej

2. Podanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne

3. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik niezwłocznie informuje o tym fakcie Administratora

4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazywanych mu danych osobowych i gwarantuje,że są gromadzone z należytą starannością oraz chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione

6. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Administratora oraz ich sprostowania. Użytkownik ma tez prawo żądać lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 

§3. Formularz kontaktowy

1. Do korzystania z Formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do korzystania z Formularza kontaktowego

2. Za pomocą Formularza kontaktowego Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika

a. imię i nazwisko

b. nr telefonu

c. adres e-mail

3. Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone za pomocą Formularza kontaktowego tylko na poczet działalności swojej firmy

4. Dane osobowe gromadzone za pomocą Formularza kontaktowego przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody. Jej udzielenie jest dobrowolne lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego i otrzymania informacji handlowej. Użytkownik uprawniony jest również do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do działalności firmy, po czym każdego roku są trwale i bezpiecznie usunięte z bazy danych Administratora

 

§4. Kontakt

1. Użytkownik może w każdym dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe

2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: edwardowka@op.pl